wup2

KLIENT: Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
KONCEPT: Spot promujących fundusze UE
EMISJA: Telewizja
TECHNOLOGIA: Animacja 3D + materiał filmowy
DŁUGOŚĆ FILMU: 30 sekund